Belastingwijzigingen Zakelijk

Veranderingen 2015 › Wat verandert er voor u in 2015? (Voor ondernemers en werkgevers)  

Wat  verandert er voor u in 2015? (Voor ondernemers en werkgevers)

In 2015 verandert een aantal belastingregels. Daarnaast zijn er voorstellen om belastingregels aan te passen. Deze voorstellen worden pas definitief als de Eerste Kamer er in december mee instemt.Wilt u meer weten over deze maatregelen? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl  of www.rijksfinancien.nl. U kunt ook het Belastingplan 2015 downloaden.

Begin 2015 staan de aangepaste belastingregels op onze internetsite.

De belangrijkste veranderingen zijn:

Laag btw-tarief voor arbeidsloon bij renovatie en herstel van woningen verlengd tot 1 juli 2015.

Als u werk verricht aan bestaande woningen (ouder dan 2 jaar), dan blijft het lage btw-tarief van6% over het arbeidsloon nog een half jaar langer gelden. Vanaf 1 juli 2015 geldt weer het tarief van 21%.

Btw-vrijstelling voor zorg ook voor winst beogende instellingen.

Er geldt een btw-vrijstelling voor het verplegen en verzorgen van personen in  inrichtingen zonder winstoogmerk. Met ingang van 1 januari 2015 geldt deze vrijstelling ook voor inrichtingen met winstoogmerk.

Verplichting  btw-uitbetaling op rekeningnummer van de ondernemer  vervalt.

Vanaf 1 januari 2015 vervalt de verplichting dat wij uw btw-teruggaaf op uw rekeningnummer moeten uitbetalen. Wij mogen deze teruggaaf dus ook uitbetalen op een ander bankrekeningnummer, bijvoorbeeld het rekeningnummer van een gelieerde vennootschap.

Wijziging plaats van dienst bij digitale diensten en mini One Stop  Shop-regeling.

Vanaf 1 januari 2015 zijn digitale diensten aan particulieren belast in het land waar die particulier woont. Om te voorkomen dat u zich in elke EU-lidstaat waar u digitale diensten levert, moet registreren, wordt de mini One Stop Shop-regeling  (MOSS) ingevoerd. Hiermee kunt u de btw over de geleverde diensten aan particulieren aangeven via 1 lidstaat van de EU. Meer informatie vindt u bij  Wijziging in digitale diensten vanaf  2015.

Veranderingen voor werkgevers

Alle veranderingen voor werkgevers leest u in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015.  In de nieuwsbrief vindt u onder meer informatie over:
• veranderingen in de werkkostenregeling
• veranderingen in de gebruikelijkloonregeling voor aanmerkelijkbelanghouders
• veranderingen in de aangifte loonheffingen

Vanaf 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers. Meer informatie over de werkkostenregeling kunt u ook vinden op www.belastingdienst.nl/wkr.

Verhuurderheffing  gaat omhoog

Verhuurders die meer dan 10 huurwoningen verhuren,  betalen een verhuurderheffing over de waarde van de huurwoningen. Het tarief  bedraagt in 2015 0,491% van de WOZ-waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur in 2015 niet hoger is dan € 710,68.

Energiebelasting gaat omhoog

De tarieven voor de energiebelasting gaan omhoog in 2015. Dit geldt voor zowel  elektriciteit als aardgas.

Kansspelbelasting: vrijstelling gaat omlaag

De vrijstelling van de kansspelbelasting gaat in 2015 van € 454 naar € 449.  Dat betekent dat u kansspelbelasting betaalt over prijzen die meer dan € 449  waard zijn.