Actueel nieuws

Gepubliceerd: 31-12-2014        

Welke regelingen gaan dit jaar op de schop, wat is nieuw, en hoe pakt het uit? De belangrijkste plannen en maatregelen op een rij.  

Werk & inkomen

Werkkostenregeling
Als een werknemer een ­laptop, mobiele telefoon, ­tablet of ander apparaat nodig  heeft voor het werk, mag de werkgever dit ­apparaat belastingvrij geven of ­vergoeden. Voorheen werd het ­belastingvoordeel beperkt als je het apparaat ook privé gebruikte.

Belasting
De werkbonus voor  werkenden van 61 jaar en ouder vervalt voor nieuwe gevallen. Kreeg u al een werkbonus, dan behoudt u deze tot 2018. Wel fijn: alle mensen die werken, krijgen in 2015 een ver­hoging van de arbeidskorting.

AOW
Wie voor 1 oktober 2015 65 jaar wordt, moet drie ­maanden wachten op de eerste AOW-betaling. Wordt u 65 op of ná 1 oktober 2015, dan moet u vijf (of mogelijk zelfs zes) maanden wachten. De termijn is afhankelijk van ­instemming door het parlement. Vanaf 2015 krijgen nieuwe AOW-ontvangers geen toeslag meer als ze een jongere partner hebben die ­weinig of geen inkomen heeft.

Mantelzorgboete
De kostendelersnorm voor AOW’ers (in de volksmond ‘mantelzorgboete’ genoemd) gaat voorlopig niet door. Volgens deze maatregel zou een alleenstaande AOW’er die  bijvoorbeeld bij een kind gaat inwonen, per maand ruim € 300 AOW moeten inleveren. In ­ieder geval tot 1 juli 2016 is deze maatregel van de  baan.

Nabestaandenuitkering of onvolledige  AOW
Wie een Anw-­uitkering krijgt ­(‘algemene  nabestaandenwet’, voor weduwen en weduwnaars die nog geen AOW ontvangen), heeft vanaf 1 juli 2015 wél met de kosten­delersnorm te maken (zie:­ Mantelzorgboete). Krijgt u een AIO-aanvulling, dan valt u zelfs al vanaf 1  januari 2015 onder de nieuwe maatregel.

De AIO  (‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’) is bedoeld voor AOW’ers die geen volledige AOW ontvangen, bijvoorbeeld omdat ze een tijdje in het buitenland  hebben gewoond.

Meer informatie krijgt u van de SVB. Kijk op www.svb.nl of bel het  SVB-kantoor in uw regio.

Tijdelijke contracten
Vanaf 1 juli 2015 gaan nieuwe regels gelden voor tijdelijke contracten. Voortaan krijgt een werknemer na twee tijdelijke contracten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Nu is dat na drie tijdelijke contracten. Er komt een  overgangsregeling voor werk­nemers die al een tijdelijke arbeidsovereenkomst  hebben afgesloten die doorloopt na 1 juli 2015.

IOAW
De ‘inkomensvoorziening  voor oudere en gedeeltelijk ­arbeidsongeschikte werkloze werknemers’ (IOAW)  was een regeling voor mensen die werkloos raken op of na hun 50ste. Maar vanaf 1  januari 2015 is de IOAW er alleen nog voor wie geboren is vóór 1965.

Werkloosheidswet
Wie vanaf 1 juli 2015 in de WW komt, moet al na een half jaar alle soorten werk accepteren, ongeacht het niveau of salaris. Deze termijn was eerst één jaar. Op 1 juli 2015  is er nóg een wijziging: de ­inkomensverrekening. Dit houdt in dat een  WW-ontvanger die gedeeltelijk aan de slag gaat, van elke verdiende bruto euro 30 procent zelf mag houden.

Nieuw is de Brug-WW. Deze uitkering is bedoeld voor WW-ontvangers die overstappen naar  een ander beroep. Voor gewerkte uren betaalt de werkgever salaris, maar voor de  scholingsuren wordt WW betaald.

IOW
De ‘inkomensvoorziening  ­oudere werklozen’ (IOW) was bedoeld voor mensen die voor 1 juli 2011 werkloos raakten, die op dat moment 60 jaar of ouder waren, én langer dan drie maanden recht hadden op een WW-uitkering. Voortaan mogen ook 60-plussers die na 30 september 2006 maar voor 1 januari 2020 werkloos raken, er een beroep op  doen.

De  toegang tot de IOW is ook versoepeld voor ontvangers van een zogeheten loongerelateerde WGA-­uitkering (bedoeld voor gedeeltelijk  arbeidsongeschikten). Als u 60 jaar of ouder was toen de WGA-uitkering begon, en  als de uitkering begon na 31 december 2007 en voor 1 januari 2020, mag u ná de  maximale duur van de loongerelateerde WGA-uitkering een beroep doen op de  IOW.

Ontslag
Op 1 juli 2015  verandert het ontslagrecht. Bij ­ontslag om bedrijfs­economische redenen of om arbeidsongeschiktheid die langer dan twee jaar duurt, moet een werkgever het ontslag voortaan ­altijd voorleggen aan het UWV. ­Alleen bij ontslag om ­andere ­redenen kan de werkgever de ‘route’ via de kantonrechter kiezen.

Bovendien verdwijnt de kantonrechtersformule (een rekenmethode voor de hoogte van de ontslagvergoeding). Hiervoor in de plaats komt de transitie­vergoeding. Deze  is meestal minder royaal. Voor 50+-werknemers die minimaal tien jaar in dienst waren bij een werkgever met meer dan 25 werknemers, wordt tot 2020 de  ­transitievergoeding ­anders berekend, ­waardoor deze hoger uitpakt.

Kosten die de werkgever maakt om de werknemer aan het werk te houden of ­opnieuw aan het werk te krijgen, mag hij van de vergoeding  ­aftrekken.

Zorg

Zorgverzekering
Het eigen risico van de zorgverzekering stijgt in 2015 met € 15 naar € 375 per persoon. De ­premie voor de zorgverzekering pakt waarschijnlijk gemiddeld ook hoger uit.

Thuishulp en thuiszorg
In de zorg gaat veel veranderen in 2015. Voortaan is de thuishulp (hulp in de  huishouding) de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De thuiszorg (wassen,  aankleden, wondverzorging) wordt het pakkie-an van de zorgverzekeraars. Ook wordt er fors bezuinigd.

Zorgtoeslag
De zorgtoeslag die  mensen met de laagste inkomens ontvangen, gaat in 2015 omhoog. Personen met een inkomen ruim boven het minimum gaan juist minder zorgtoeslag ontvangen.

Bijdrage
De  inkomensafhankelijke ­bijdrage voor de Zorgverzekeringswet die werkgevers  afdragen, gaat van 5,4 naar 4,85 procent. Daardoor houden werknemers iets meer nettosalaris over.

Wonen

Lagere BTW
Het BTW-tarief voor  de arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen (dat eerder tijdelijk verlaagd was van 21 naar 6 procent) wordt met een half jaar verlengd en geldt  nog tot 1 juli 2015. Daar zijn het ­kabinet en de bevriende oppositie het in  ­augustus 2014 over eens geworden. De plannen komen waarschijnlijk zonder  ­problemen door de Eerste Kamer.

Huurwoningen
Minister Blok  heeft aangekondigd op 1 juli 2015 het puntenstelsel voor sociale huurwoningen te  willen wijzigen. Het ­kabinet heeft met de plannen ­ingestemd. In het nieuwe woningwaarderingsstelsel gaat de WOZ-waarde van de woning een grotere rol spelen. De maximale huurprijsgrens kan hierdoor hoger of lager uitpakken.

Huurders  die nu de maximale huur betalen die voor hun ­woning geldt, doen er goed aan  de ‘nieuwe’ maximale huur uit te rekenen én eventueel huurverlaging aan te  vragen. Als de maximale huur ­hoger uitpakt, kunt u juist huurverhogingen  verwachten. De details van het nieuwe woningwaarderingsstelsel moeten nog worden  ingevuld.

Aftrek hypotheekrente
Hebt u een nieuw huis gekocht, maar het oude nog niet verkocht? Dan kunt u voor beide  ­huizen nog drie jaar de hypotheekrente aftrekken. Deze tijdelijke regeling wordt permanent. Mocht u voor 2018 het huis verkopen met een restschuld, dan mag u de hypotheekrente over deze restschuld nog 15 jaar lang blijven aftrekken. Die termijn was eerst 10 jaar.

Vergunningsvrij aan- en  uitbouwen
Voortaan hebt u geen vergunning meer nodig als u een aan-  of uitbouw van uw woning wilt maken tot maximaal 4 meter diep. Ook mag iedereen die daar plek voor heeft een mantelzorgwoning achter het huis neerzetten.

Auto

‘Groen’ rijden
Als u een nieuwe, volledig elektrische auto of waterstofauto koopt, betaalt u in 2015 geen BPM (belasting voor nieuwe auto’s). Alle andere nieuwe auto’s met ­‘groene’  kantjes verliezen deze ­vrijstelling en worden daardoor duurder. Zij kosten vanaf 2015 ten minste € 175 aan BPM. Wel geldt: hoe lager de CO2-uitstoot, des te ­lager is de BPM die u betaalt.

Overig

Alimentatie
Kinderalimentatie is in 2015 niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie en  een rekenmodule staat op
www.alimentatiewijzer.nl.

Giften
De regeling om  belastingvrij maximaal € 100.000 te schenken voor de aanschaf van een huis, houdt op. Wilt u in 2015 uw kind ­helpen met een studie of het kopen van een huis? U mag het belastingvrij ruim €5 2.000 schenken als het ­tussen de 18 en 40  jaar oud is.

Nieuwe verkeersborden
In 2015  komen er 14 nieuwe verkeersborden bij. Bekijk de nieuwe borden op  
http://www.cbr.nl/download/nieuwe-verkeersborden.pdf.

Overige heffingen
Een pakje sigaretten met 19 stuks wordt 9 cent duurder.

Postzegels
Het basistarief voor brieven binnen Nederland stijgt met 5 cent naar €0,69. Het basistarief voor de postzegel ‘internationaal’ stijgt met 10 cent naar  €1,15.